ГОСТ Р 12.2.143-2009 (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом Росстандарта от 14....

ГОСТ Р 12.2.143-2009 (ред. от 14.12.2011)